Chủ tịch HUD bất ngờ bị thay

Bộ Xây dựng vừa đưa ra động thái gây bất ngờ khi điều chuyển ông Nguyễn Đăng Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản.
Trước đó, ngày 26-10, Bộ Xây dựng cũng ra quyết định quyết định số 988/QĐ-BXD chuyển ông Nghiêm Văn Bang hiện là Tổng giám đốc HUD tạm quyền Chủ tịch HĐTV HUD.

Việc điều chuyển này liên quan tới Quyết định số 1428 ký ngày 2-10-2012 của Thủ tướng Chính phủ xác định kết thúc thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam (VNIC) và Tập đoàn HUD.

Theo Quyết định này, Thủ tướng giao Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng thành lập Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trên cơ sở tổ chức lại Công ty mẹ – Tập đoàn HUD và các đơn vị thành viên của tổng HUD trước đây.

Thủ tướng cũng giao quyền cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ bổ nhiệm Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên; thông qua để Hội đồng thành viên bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với các tổng công ty này.

Trong báo cáo gần đây nhất Bộ Xây dựng trình Thủ tướng về phương án tái cơ cấu hai tập đoàn kinh tế nhà nước, trong đó có Tập đoàn HUD, Bộ Xây dựng đánh giá tỷ suất lợi nhuận trên/vốn chủ sở hữu đạt thập và giảm sút nhiều so với trước khi tham gia Tập đoàn.

Nguyên nhân được Bộ Xây dựng lý giải do phải gánh thêm những tồn tại, yếu kém về tài chính của một số Tổng công ty con trước đây

Công ty mẹ Tập đoàn HUD, tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu năm 2009 trước khi tham gia Tập đoàn đạt 15,96%, năm 2010 là 12,48%, tới năm 2011 chỉ còn 4,94%.